organizace kurzů

úvodem

Vzdělávací akce MÁMA JOB probíhají v online prostředí. Podrobná organizační pravidla našich vzdělávacích akcí naleznete níže, pro snadnou orientaci Vám na úvod uvádíme základní organizační pokyny a nejčastější dotazy účastníků týkající se vzdělávacích akcí typu workshop a webinář, které realizujeme prostřednictvím videokonferenční aplikace Zoom.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY WEBINÁŘŮ A WORKSHOPŮ

Online prostředí má svá specifika. Aby vše proběhlo jak má a všichni účastníci byli spokojení, potřebujeme se s Vámi dohodnout na několika jednoduchých pravidlech

Přihlaste se do konferenční místnosti 10 minut před zahájením.

 • Kvalitní rychlost připojení bývá pro online setkání základem. I tak technologie mohou být někdy zrádné, takže nic nepodceňte a přihlaste se dříve, v případě potíží tak budeme mít dostatek prostoru pro jejich nápravu.

 

Přístup do konferenční místnosti je zabezpečený a podléhá schválení lektora.

 • Prosíme proto o trpělivost, pokud přihlašování bude pár minut trvat.

 

Každému z účastníků je přiděleno pro pracovní účely pořadové číslo.

 • To si připište po přihlášení do konferenční místnosti ke svému jménu u Vašeho obrazu.

 

Jakmile si ověříte funkčnost mikrofonu a zvuku, mikrofon si v počátku nechejte vypnutý.

 • Kamera s Vaším obrazem zůstává zapnutá.
 • Lektor Vás v úvodu seznámí s pravidly ohledně použití kamery i mikrofonu i s dalšími organizačními pokyny. Např. jak bude probíhat organizace přestávek nebo jakým se můžete přihlásit o slovo či vznést dotaz.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. CO DĚLAT, KDYŽ..

Se Vám nepodaří přihlásit do konferenční místnosti včas?

 • Lektor Vás může pustit na výuku i po oficiálním přihlášení. Snažte se v takovém případě prosím nenarušit zbytek výuky. Pokud bude třeba Vás o čemkoliv informovat, vyčkejte na lektora, ve správnou chvíli Vám případné pokyny předá. Sama si nechejte vypnutý mikrofon. Co se týká kamery, řiďte se podle ostatních.

Máte technické potíže při zahájení nebo v průběhu výuky?

Je nám to líto, ale bohužel není v našich silách řešit s Vámi po zahájení výuky jakékoliv technické potíže vzniklé na Vaší straně. Musíme dodržet stanovený čas začátku i konce, protože ostatní účastníci nemusí mít prostor navíc. Pokud se Vám něco takového přihodí, je to nepříjemné, ale odpojte se. Dejte nám vědět, lekci Vám zpřístupníme on-line, abyste o nic nepřišla.

Když jste se přihlásila na workshop / webinář, ale z jakéhokoliv důvodu Vám to nevyjde?

Ačkoliv přihlášky na zakoupené kurzy jsou pro všechny závazné, chápeme, že každý plán občas narazí na realitu života. Pokud se Vám stane, že jste přihlášená na workshop nebo webinář a něco Vám do toho přijde, napište nám. Lekci Vám zpřístupníme ke shlédnutí prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče. Abychom zaručili individuální přístup i kvalitu našich vzdělávacích akcí, držíme na každém workshopu přesně daný omezený počet osob. Z tohoto důvodu není možné si výuku nahradit s jinou skupinou.

podrobná organizační pravidla vzdělávacích akcí

Tato pravidla jsou závaznou součást dokumentu Všeobecné obchodní podmínky.

1. Objednávky a nákupy vzdělávacích aktivity

 • Objednávky i úhrady vzdělávacích akcí probíhají prostřednictvím nákupu v e-shopu MÁMA JOB team s.r.o. (dále “v našem e-shopu).
 • Vzdělávací akce MÁMA JOB probíhají online a to buď v prostředí uživatelského účtu nakupujícího nebo prostřednictvím video aplikace Zoom. To závisí na typu vzdělávací akce, viz bod níže.

2. Typy vzdělávacích akcí MÁMA JOB

 • E-booky = vzdělávací brožury nebo letáky přístupné k načerpání informací po zakoupení v e-shopu MÁMA JOB v rámci uživatelského účtu nakupujícího, a to po určitou stanovenou dobu, která je vždy individuálně stanovena u popisu každého e-booku.
 • E-learningová videa = přednatočená videa přístupná ke shlédnutí po zakoupení v e-shopu MÁMA JOB  v rámci uživatelského účtu nakupujícího. Přístupová práva k e-learningům mají limitovanou délku platnosti. Ta je vždy individuálně stanovena u popisu každého e-learningu již při nákupu v našem e-shopu.
 • Worskhopy = vzdělávací akce na konkrétní téma, probíhající v online prostředí prostřednictvím videokonferenční aplikace. Jsou vedené lektorem. Počet účastníků je vždy limitovaný na určitý předem daný počet. Účelem workshopu je zapojit interaktivně účastníky do průběhu dané vzdělávací akce.
 • Webináře = online seminář vedený lektorem. Vzdělávací akce na konkrétní téma, probíhající v online prostředí prostřednictvím videokonferenční aplikace. Jsou vedené lektorem. Počet účastníků nebývá zpravidla limitován. Účelem webináře je prezentace tématu a předání informací bez hlubšího interaktivního zapojení účastníků.

3. Přihlášky na workshopy a webináře

 • Přihlášení na konkrétní termín workshopu, webináře nebo online kavárny probíhá v rámci uživatelského účtu nakupujícího prostřednictvím odpovědního formuláře, který se vztahuje ke každé jednotlivé vzdělávací akci a vždy obsahuje předvyplněné aktuální volné termíny.
 • Přihlášky na vzdělávací akce jsou pro obě strany závazné.

4. Storno podmínky a refundace ceny zaplacených vzdělávacích akcí

 • Bezplatné storno podmínky přijímáme v případě webinářů nejpozději 7 dnů před termínem webináře. V případě ohlášení do termínu 2 dnů před konáním webináře, Vám budeme refundovat 50 % z ceny. Po tomto termínu Vám účtujeme cenu vzdělávací akce v plné výši. Na webinář můžete za sebe poslat náhradníka, potřebujeme však být o této skutečnosti informovaní dopředu, neboť lektor si vede prezenční listinu účastníků a hlídá si jména osob při vstupu do videokonferenční místnosti.
 • V případě workshopů bezplatné storno podmínky nepřijímáme. Pokud tedy zmeškáte lekci workshopu, zpřístupníme Vám ji ke shlédnutí prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče.

5. Organizační změny

 • MÁMA JOB team s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení vzdělávací akce z neočekávaných organizačních a provozních důvodů.
 • Pokud se něco takového přihodí, vždy Vás budeme informovat nejen o této skutečnosti ale také o náhradních termínech a o případném dalším postupu.
 • Pokud Vám náhradní termín v takovém případě nebude vyhovovat, Vaši objednávku stornujeme a vrátíme Vám cenu za vzdělávací akci.

6. Organizační pokyny

 • Před každou vzdělávací akcí Vás bude vždy maximálně 1 dny před termínem vzdělávací akce e-mailem kontaktovat pověřený pracovník MÁMA JOB team. Může být stanovená i jiná lhůta pro kontaktování. Ta se však vždy objeví v pozvánce na událost nebo v e-shopu u produktové karty akce při jejím nákupu.
 • V rámci tohoto e-mailu Vám zašle potvrzení termínu, odkaz na videokonferenční spojení spolu s heslem pro připojí a s organizačními pokyny příslušné vzdělávací akce.
 • Pro usnadnění připojení Vám také zašleme video návod na připojení spolu s návodem na obsluhu video aplikace Zoom, kterou používáme pro zprostředkování online vzdělávacích akcí.

7. Problémy s připojením nebo technické potíže při workshopech a webinářích

 • V případě jakýchkoliv potížích tohoto charakteru, ať už při zahájení nebo v průběhu výuky, Vás musíme požádat o odhlášení ze vzdělávací akce, aby nebyl ohrožen průběh ani termín ukončení pro zbytek skupiny. V případě workshopu Vám lekci v případě zájmu  zpřístupníme on-line, abyste o nic nepřišla. V případě webináře Vám nabídneme náhradní termín.