o nás

mateřství není limit, ale výzva

Seznamte se s Katkou,

zakladatelkou
projektu

Seznamte se s Lenkou,

zakladatelkou projektu

Jsme Katka a Lenka, maminky a profesionálky v oblasti HR. Díky našim 15ti letým zkušenostem v oboru HR a životním situacím na naší cestě pracujících maminek, chceme podporovat ostatní rodiče a předávat jim i své zkušenosti při hledání práce i uvědomování si vlastní hodnoty. Zároveň hledáme společnosti, kde je pochopení pro skloubení práce a rodiny a kde je ochota rodičům nabídnout flexibilní typy spolupráce.

Projekt MÁMA JOB je vyústění naší profesní cesty. Odráží naši touhu dělat něco, co dává smysl a využít nabyté zkušenosti. Naše mise “více spokojených pracujících rodičů” a “více flexibilních úvazků” je pro nás zároveň i velkým závazkem.

Do MÁMA JOB jsme daly svá srdce, spoustu času, neskutečné množství energie a možná ještě víc odvahy

NAŠE HODNOTY

Být rodičem není snadný úkol. Ale stojí za to. Rodičovství vyžaduje odvahu, přináší radost a
dává proaktivně životu smysl. Každá máma i táta si zaslouží respekt. Proto se opíráme o následující hodnoty..

Odvaha

Nebojím se nových cest. Vedou
k novým zážitkům a zkušenostem.

Radost

Dělám věci s radostí, chutí,
úsměvem. V tom vidím smysl.

Proaktivita

Jsem to já, kdo můj život aktivně
naplňuje.

Respekt

Vnímám potřeby své i druhých.

CO MÁME ZA SEBOU

Katka

Moje téměř 20ti letá profesní cesta je úzce spojená s tvořením a implementací HR strategií, kariérním poradenstvím a lektorováním. Od roku 2012 v těchto oblastech podnikám a spolupracuji s významnými českými zaměstnavateli. Implementuji a zavádím HR nástroje a procesy orientované na rozvoj potenciálů zaměstnanců, manažerů i top managementu. Lektorování je moje vášeň a témata, kterým se věnuji jsou time management, sebeprezentace, work life balance, leadership a talent management. Připravuji také vzdělávací programy pro osobní rozvoj rodičů při návratu do práce a následné adaptaci do pracovního prostředí. Zároveň jsem matkou dvou skvělých kluků, Adama a Kryštova, kteří mi ukázaly, jakou hodnotu má čas i to, do čeho investujeme.

„Odvaha neznamená dělat něco extrémního, ale jít si za svým snem a věřit tomu, co děláte.“

Lenka

Moje profesní specializace a zároveň i vášeň je rozvoj lidského potenciálu. Téměř 20 let se věnuji personalistice, z toho od roku 2013 podnikám ve strategickém řízení lidských zdrojů, talent managementu, personální diagnostice a rozvoji lidí. Orientovala jsem se zejména na implementaci HR procesů do významných českých firem, na růst manažerů, ale také na life koučink a posilování sebedůvěry a sebehodnoty člověka. Mám také úžasnou dceru Stellu, která je mým velkým učitelem. Životní cesta mámy mě přirozeně dovedla k tomu, že kromě toho podporuji také rodiče při jejich návratu do práce nebo ve vědomém prožívání role rodiče.

„Věřím, že každý dokáže víc, než si umí představit.“

Náš příběh začíná klasickým.. seznámily jsme se..

… před téměř 20ti lety v jedné z největších personálních agentur v České republice, kde jsme začínaly jako recruiterky.  Dvě mladé ambiciózní holky, které zajímal svět HR, koučinku a kariérního poradenství. Vzdělávaly jsme se a snažily se co nevíce pracovně růst. V určité chvíli nás ale život, jak už to bývá, zavál jiným směrem. Obě jsme se staly maminkami.  A zjistili jsme, že životní témata žen a maminek jsou si podobné víc, než se zdá.

Mateřství nám dalo vyzrálejší a komplexnější pohled na život. Najednou jsme se obklopily maminkami, které k nám chodily pro radu. Díky naši odbornosti a ochotě podpořit jejich plány v oblasti seberealizace a rozvoje jsme pronikly do hloubky problematiky pracujících rodičů. Stále více jsme si uvědomovaly, jak je téma pracujících matek nebo pečujících otců v České republice opomíjené a že se opírá o spoustu předsudků a tabu, jak to mají vlastně rodiče, které se buď chtějí realizovat při mateřské nebo rodičovské dovolené nebo se vrací zpět do práce, složité. Přirozeně jsme se tomuto tématu začaly víc věnovat. Pustily jsme se do cíleného organizování rozhovorů. S rodiči jsme řešily hlavně otázky, co by jim nejvíce pomohlo při návratu do práce, a taky jak být zároveň spokojenou pracující mámou nebo tátou. Zjišťovaly jsme, jaké dovednosti by si potřebovali osvěžit a jak jsou na tom se sebedůvěrou a s podporou nejbližších, protože bez ní to jde velmi těžko.

Téma, ke kterému jsme měly blíž než kdy předtím, nás natolik pohltilo, že začal vznikat MÁMA JOB – projekt, do kterého jsme dávaly a dáváme nejen naše srdce, čas a energii, ale i odvahu měnit zaběhlé stereotypy.  Projekt, který maminkám dodává sebevědomí a vede je k získání ideální práce, která jim poskytne pocit štěstí kariérního, ale zároveň i rodinného. Projekt, který usiluje o zlepšení postavení maminek na trhu práce a zasazuje se o vyšší počet flexibilních úvazků, šíří osvětu mezi českými firmami a propojuje rodiče se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou.

Cíle nemáme malé, ale naše odhodlání, tvrdohlavost a přesvědčení, že to dokážeme, je větší 😊

Každému, kdo nám v tom pomáhá nebo pomůže, velké díky…

ŽIJTE TO S NÁMI I VY!

Katka, Lenka a MÁMA JOB team