Kamila linhartová

Práce s emocemi a seberozvoj

„Pluj životem s lehkostí, v souladu sama se sebou, s kým chceš, kdy chceš a kam chceš“

Jsem máma dvou dětí do 8 let a také “maceškou” puberťačky a dospěláka. Mým posláním je provázet ženy na cestě sebepoznání, sebelásky, porozumění vlastní jedinečnosti, nalezení a realizace poslání. K tomu se pojí i odstraňování bloků, strachů a limitujících přesvědčení v mysli, která často brání žít život takový, jaký chceme. Pomáhám udržovat směr dílčím krokům na cestě poslání a celkové spokojenosti žen.

Těšte se na výukové lekce s Kamilou!

Kamila je velmi empatický člověk, který se dokáže se napojit na druhé, povzbudit vaši energii a provést vás na cestě za sebepoznáním, sebedůvěrou a nalezením silných stránek. Rodičům bude skvělým průvodcem na cestě za nalezením životního poslání, při překonávání životních překážek a hledání ženské síly.