Podmínky zpracování osobních údajů za účelem jejich
přeposlání dotčenému zaměstnavateli

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím odpovědního formuláře, odesíláte vždy pouze konkrétnímu zaměstnavateli a tyto údaje nejsou obchodní společností MÁMA JOB team s.r.o., IČ: 094 57 712, se sídlem: Hlavní 415, 691 27 Popice nikde ukládány nebo dále zpracovávány.

Obchodní společnost MÁMA JOB team s.r.o., IČ: 094 57 712, se sídlem: Hlavní 415, 691 27 Popice (dále jen jako „Správce“) zpracovává osobní údaje, které jste ji poskytl/a prostřednictvím odpovědního formuláře u inzerátu s pracovní nabídkou, a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Důvodem zpracování osobních údajů je jejich přeposlání zaměstnavateli, který na webovém portálu www.mamajob.online vyvěsil inzerát s pracovní nabídkou, na kterou jste se rozhodl/a reagovat prostřednictvím odpovědnostního formuláře (dále jen „dotčený zaměstnavatel“), a to za účelem zprostředkování kontaktu mezi vámi a dotčeným zaměstnavatelem.

Správce neuchovává osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím odpovědního formuláře. Tyto údaje jsou pouze zpracovány jejich předáním dotčenému zaměstnavateli.

Upozorňujeme, že za podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte u jednotlivých dotčených zaměstnavatelů

  • právo na přístup k osobním údajům, 
  • právo na opravu, resp. doplnění, 
  • právo na výmaz, 
  • právo na omezení zpracování, 
  • právo na přenositelnost údajů, 
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Odesláním odpovědního formuláře potvrzujete, že jste byl/a seznámen/a s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů za účelem jejich přeposlání dotčenému zaměstnavateli a že je v plném rozsahu přijímáte.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 14. 2. 2022